อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ยุซ 1
อ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน ยุซ 1 ในวันที่ 1 เดือนรอมฎอน