การเขียนเหมือนยาขมของยุ้งข้าวเมื่อไปเรียนรู้ที่ภูเก็ต             แบ็คแพ็คไปเยี่ยมอาม่าที่ภูเก็ต  และถือโอกาสได้เรียนรู้ไปด้วย

           เรานั่งรถทัวร์ของบขส.999  ใช้เวลาเดินทาง  12  ชั่วโมง  ระยะทางจากกรุงเทพถึงภูเก็ตเกือบ 900  กม.
           มาทุกปี  แต่ปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนๆ  เพราะปีนี้ทำบ้านเรียน  การไปก็ต้องเรียนรู้ไปด้วย  จึงต้องไปขอข้อมูลที่ ททท.  พี่น่ารักให้ข้อมูล
และเอกสารมาเยอะเลยครับ 
            รถโดยสารประจำทางในจังหวัดภูเก็ต  เรียกรถโพท้อง
       สวนสาธารณะติดชายทะเลใกล้ตัวเมือง  ต้องไปสะพานหิน และยุ้งข้าวชอบไปลื่นหอย  (อนุสาวรีย์หลัก 60 ปีสะพานหิน) ทุกครั้งที่ไป

              ลานมังกร  อยู่ใกล้สำนักงานการท่องเที่ยวภูเก็ต  และถนนถลาง


             จากลานมังกร  ผ่านมาที่ถนนถลาง  ชุมชนเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี  ที่ยังคงเจริญรุ่งเรือง  และคงสภาพบ้านเรียนแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกีส
             http://www.youtube.com/watch?v=JN-Fgnlnpp0             บ้านที่ถนนถลาง  จะมีลักษณะคล้ายๆกันหมด  ประตูเปรียบเหมือนปากมังกร  หน้าต่างเป็นตามังกร  ส่วนช่องแสงด้านบนเปรียบเป็นคิ้วมังกร

  

http://www.youtube.com/watch?v=XPowtATomcw

กลับมาเลือกวาดรูปอนุสาวรีย์หลัก  60  ปี  สะพานหิน  ลงเฟรมผ้าใบ