เรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้จำนวนนับเลขไทย- เลขอารบิค การบวกโยงภาพจับคู่กับจำนวนนับเลขไทย เป็นการฝึก ประสาทตาและฝึกการใช้ความคิดใช้สมอง ความจำ และเป็นการฝึกพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก