เป่าลูกโป่ง
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
พี่โฟกัสเล่นและเรียนรู้ถึงวิธีการเป่าลูกโป่ง เป็นการฝึก ให้เด็กรู้จักคิดและแก้ปัญหาถึงวิธีการที่จะเป่าลูกโป่งให้ ได้เป็นลูกโป่งโดยไม่แฟบได้เรียนรู้วิธีการที่จะไม่ให้ลูกโป่งแฟบโดยใช้หนังยางมัดแน่นๆ ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่อีกด้วย