กิจกรรม​ฝึกจดรายการผัก​
การจดบันทึกรายการผักทีลงแปลง ฝึกจดจะช่วยว่างแผน​ปลูก
จดชื่อของผักที่ลงแต่ละปี​
เพื่อที่จะคำนวน น้ำหนัก​ของผลิต 
ให้แม่นยำำ​และวนการปลูกได้ตลอดทั้งปี
ได้เรียนเรื่องเกษตรอีกขั้นตอน
ซื้อเป็นตอนหนึ่งที่สำคัญมากต่อการผลิตผักออกมา

by แหวนทอง on Jan 16, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page