เขียนจดหมายหาคุณตาสมุดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวหนังสือมาทิลดา

เขียนจดหมายหาคุณตาสมุดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวหนังสือมาทิลดา ที่ซื้อมาจากสำนักพิมพ์ เขียนเอง สะกดเอง มีความอยากอ่าน วรรณกรรมเยาวชนแปลจากภาษาต่างประเทศ