กีต้าร์ไปเที่ยวขัวเหล็ก
กิจกรรมเรียนรู้นอกบ้าน
   กีต้าร์กับพี่โฟกัสไปเที่ยวขัวเหล็กพร้อมกับครอบครัวอยู่ในเขตป่าสงวนอุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ท้ายหมู่บ้าน วันนี้เด็กๆสนุกมากได้เล่นน้ำ เล่นทราย ก่อกองทรายเป็นรูปต่างๆ เพลิดเพลินกับธรรมชาติได้เห็นต้นไม้ ดอกไม้ป่า สัตว์ป่า ปลา แมงกระพรุนน้ำ เป็นต้น
   เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งกิจกรรมนี้เสริมสร้างพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 12 มาตราฐาน
การเรียนรู้แบบองค์รวม
   - สุขชีวิตที่สมดุล
   - ขีดเขียนเรียนสนุก
   - ศาสตร์ศิลป์
   - ตามรอยพ่อ