วิทยาศาสตร์ : ระบบย่อยอาหาร
ร่างกายของเรา​ ตอนระบบย่อยอาหาร
Netflix : The magic school bus for lunch
ได้รู้จักตำแหน่งของอวัยวะภายในต่างๆ และการทำงานของระบบย่อยอาหาร