ปากกาหมึกซึม
มะฮดีวาดรูปบนกระดาษ​ดับเบิล​Aโดยใช้ปากกา​permanent สีน้ำเงิน​ แล้วสีซึมไปด้านหลังและซึมติดพื้น​ น้องร้องไห้โวยวายจะหาทางลบให้ได้
📌จึงให้สองพี่น้องลองทดสอบ
โดยรวบรวมปากกาและสีทุกชนิด​ในบ้าน​มา​ พร้อมกระดาษที่มีความหนาต่างกันมาทดลองการซึมผ่าน
📝ผลการทดลอง​
1. กระดาษ​หนา​ 80แกรม​ มีปากกาซึมผ่านได้3ด้าม​ และซึมทะลุไปถึงพื้นกระดาษ​แผ่นที่2
2. กระดาษ​หนา​ 100 แกรม​ ปากกา3แท่งเดิมซึมผ่านได้​ แต่ซึมผ่านแค่รอยเงา​ และไม่ทะลุถึงกระดาษรอง
📝สรุปปัจจัย​มี2อย่าง
1. ความหนาของกระดาษ
2. ความเข้มของหมึกปากกาแต่ละชนิด
😘ต่อไปนี้น้องก็เลือกปากกากับกระดาษ​ที่เหมาะสมเองได้แล้ว