ขอเชิญชวนเข้าชมกิจกรรมนิทรรศการ Project Approach
ขอเชิญชวนเข้าชมกิจกรรมนิทรรศการ Project Approach        

         สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมนิทรรศการ Project Approach ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

        กิจกรรมProject Approach คือโครงการที่เรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก ตั้งสมมติฐานในการแต่ละข้อที่เรียน แบ่งการเรียนเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การหาหัวข้อ ระยะที่ 2 การสืบค้นข้อมูล ด้วยการตั้งสมมติฐานและการหาข้อมูลจากบุคลากรและอินเตอร์เน็ต และในระยะสุดท้าย ระยะที่ 3 คือ
การสรุปในทุกเรื่องที่ได้เรียนมา ความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษา จะถูกนำมานำเสนอในวันที่ 1 เมษายนนี้

       ทางสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านปลาดาวเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจการเรียนProject Approachเข้ามาชมในวันที่ได้แจ้งเบื้องต้น

        หากต้องการเข้าร่วม กรุณาโทรติดต่อที่ 053 – 283 - 693 หรือ daycare_cm@schsf.org
   
ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม