วิทยาศาสตร์ : มัดสวยย้อมสี
ค่ายวัฒนธรรม​ว​ิทยาศาสตร์
กิจกรรม​ color of nature มัด​สวย​ย้อมสี​ด้ว​ยวิธีการ​ย้อม​เย็น​ ง่า​ยและ​สะดวก​กับ​การทดลอง​เด็ก​  ย้อมด้วยสีธรรมชาติ​อะลีเลือกสีฟ้าครามจากดอกอัญชัน​มาทำ​กระเป๋า​