พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการกระโดด
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

เด็กชายระพีสามารถกระโดดสองขา ขึ้น-ลง อยู่กับที่ได้ รวมถึงกระโดดขาเดียวไปข้างหน้า-หลังได้เช่นกัน โดยมีการฝึกทักษะการกระโดดผ่านการเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น เกมส์ตั้งเต เหยียบ bubble sheet หรือกระโดดผ่านแทมโพลีน