เรียนรู้ธรรมชาติ
สถานที่ๆหนูจะเริ่มรู้จักป่า
มะละกอ
ลองสำรวจรอบๆ
เครื่องสีข้าว
เรียนสิ่งแวดล้อม ต้นไม้ ใบหญ้า และการปลูกต้นไม้เพื่อให้มีป่า
การปลูกฝังนิสัยรักษ์ป่า เรียนง่ายๆแม้ว่าจะยังจดจำได้ไม่หมด แต่ให้พาไปรู้จักและเข้ากลุ่มกับรุ่นพี่ๆ ว่ามีการทำงานอย่างไร รายละเอียดยังไม่ค่อยเข้าใจนักสำหรับเด็กวัย 4 ขวบ ผู้ปกครองอยากให้ลองไปเปิดการเรียนรู้นอกสถานที่ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ