วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมนอกสถานที่
กิจกรรมนอกสถานที่ วันนี้ปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายและไปเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันกัน
-ไปชมธรรมชาติเรียนรู้เรื่องต้นไม้ดอกไม้และนกต่างๆ
- เรียนรู้และรู้จักเรื่องเสียงสะท้อน โดยให้เด็กตะโกน โดยหันหน้าเข้าหาเขื่อนแล้วจะมีเสียงสะท้อนเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เด็กๆตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ๆ