เต้นแอโรบิก
ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิก

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม :

  • ทำให้ผู้เรียนสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • ช่วยลดความเครียด
  • ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น
  • เสริมสร้างระบบคุ้มกันให้ดียิ่งขึ้น
  • ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์