เมื่ออริยะเจอกับรถแม็คโคร
วันนี้เด็กๆได้มาเรียนรู้นอกสถานที่กัน
วันนี้เด็กๆสนุกและตื่นเต้นมากกับการได้เห็นได้สัมผัสกับรถแม็คโคร ได้เรียนรู้ว่ามันทำงานยังไงยิ่งสนุกไปกันใหญ่