Baan Kanta - หัดพิมพ์​สัมผัส​ ภาษาอังกฤษ​ 19-05-2021
หัดพิมพ์​สัมผัส​ ภาษาอังกฤษ​ บน typing.com
หัดพิมพ์​สัมผัส​ ภาษาอังกฤษ
วันนี้​ฝึก j f r u k ที่เป็น​ home keys
 
เด็กยุค Alpha โตมาพร้อม​เทคโนโลยี​ เรียนรู้​ผ่านอุปกรณ์​เทคโนโลยี​ การพิมพ์​สัมผัส​จะช่วยพัฒนาและส่งเสริม​การเรียนรู้​ของเด็กยุคนี้ได้เป็น​อย่างดี