DIY
นำเสื้อเก่ามา DIY
  • ฝึกฝีมือการเย็บผ้า
  • ใช้ศิลปะความคิดสร้างสรรค์
  • เป็นการนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย