maker space
โอ้ยคิดไม่ออกว่าจะ ประ ดิษฐ์ อะไร ?
ปึ่ง ๆ ว่าว ทำไมถึง วิ่งเร็วอย่างนี้ ไม่อยากจะเชื่อ เลย

ปัญหาก็คือ ทำไม มันหลุด  ต้องเสริม กาว ตรงนี้

maker space หมายถึง สถานที่ที่มีการประดิษฐ์

สวัสดีจ๊ะ วันนี้เราจะ ทำรถพลังลม กัน

แต่เราจะทำ หน้าตา เป็นยังไง มาดูกัน

วิธีการ ทำรถพลังลม ก็คือจะทำหน้าตายังไงก็ได้

แต่ต้องใช้ สิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้ อย่างเช่นไม้ไอสครีม ล้อ ก้านลูกโป่ง

และทีสำคัญที่สุดคือขวดน้ำเราจะออกแบบรถพวกนี้ก็ได้แต่ต้องมี

ขวดน้ำ 🚑🚒🚓🚔🚕🚖🚗🚘🚙🛻🚚🚛🏎เพราะถ้าไม่มีขวดน้ำ

จะอัดลมไม่ได้แต่ถ้าอัดลมแล้วหลุดก็ต้องส่อมใหม่ทำให้ไม่พัง

ในช่วงทำฉันจะให้คนอื่นๆทำอีกสิ่งประดิษฐ์อีกอันนึง

นั้นก็คือการทำ I robot คือจิตนาการ robot ของคุณให้เดินได้

บางคนบอกว่าไม่อยากทำ robot อยากทำอย่างอื่นก็ได้🤖

แต่ต้องใช้สิ่งที่เขาเตรียมมาให้เช่นกัน

ทุกอย่างหมือนกันยกเว้นล้อและเพิ่มถ่าน,มอเตอร์  ตัวอย่าง


🐶🐱🦊🦝🦓🐎🦄🐷🦒🐁🐹🐇🦔🐿🐻🐨🐻‍❄️🐼   หรืออย่างอื่น