อ่าน rainbow magic
ปีนี้ฉันอ่านภาษาอังกฤษได้เเล้ว เนี่องมาจากการอ่าน rainbow magic เเละ wimpy kid หนังสือภาษาอังกฤษที่สนุกมากๆ ทำให้ฉันอ่านเล่มอื่นๆได้ ต่อๆไป
ปีนี้ฉันอ่านภาษาอังกฤษได้เเล้ว!
เนี่องมาจากการอ่าน rainbow magic หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนางฟ้า
เเละ wimpy kid (บันทึกของเด็กไม่เอาถ่าน)
พออ่านได้ ก็ต่อยอดไปอ่านเล่มอื่นๆต่อไป เช่น the snowday from the black lagoon เเละ bad pet save christmas
ซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่ยากขึ้นอีกนิดหนึ่ง
(rainbow magic)
 
(wimpy kid)
 
(the snowday from the black lagoon เเละ bad pet save christmas)
 
(หนังสือภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่ฉันสามารถอ่านได้)
 
เเละถือได้ว่า rainbow magic เป็นนิทานที่ฉันชี่นชอบมากในปี2019 เพราะเนี้อหาสาระสนุกสนาน อ่านง่าย ใช้คำศัพท์ไม่ยากจนเกินไป
ทำให้ฉันอ่านสนุกเเละเพลิดเพลิน (จนอ่านจบไปตั้งเยอะไม่รู้ตัวเลย เเหะๆๆ)