น้องฉายทำแอนิเมชั่น ตอนที่ 1
น้องฉายทำแอนิเมชั่น ทั้งเรียนรู้การใช้งาน การแต่งเรื่องราว และการแสดง หลายเทคกว่าจะได้ตอนแรก
 

การเรียนรู้

  • การทำแอนิเมชั่น
  • การแต่งเรื่องราว
  • การวางแผนการถ่ายทำ
  • การพากย์หนัง
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษ/ไทย

 

กลุ่มประสบการณ์

 

#ปลูกนิสัย - การแต่งเนื้อหาเรื่องราวอย่างมีศีลธรรม

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษศิลปะดิจิตอล

#วิทยาการ - การใช้เทคโนโลยีเพื่องานสร้างสรรค์

#โลกกว้าง - วัฒนธรรมเรื่องความเชื่อทางจิตวิญญาณ