วันอาทิตย์...ไปเที่ยวกัน
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้นอกสถานที่
 
   วันนี้พี่โฟกัสไปเล่นน้ำ พักผ่อน ชมธรรมชาติและป่าไม้ กับครอบครัวที่ขัวเหล็ก ในพื้นที่ป่าอุทยานศรีลานนา