อิ่มบุญ กระโดดน้ำที่ความสูง 10 เมตร
ครั้งแรกของการกระโดดน้ำที่ความสูง 10 เมตร ของอิ่มบุญ
กระโดดน้ำที่ความสูง 10 เมตร ในท่าพื้นฐานเป็นครั้งแรกในชีวิต