ยาใจฝึกเขียน ส. ค่ะ
มาเรียนรู้ภาษาไทย
วันนี้ยาใจฝึกเขียน ส ด้วยตัวเอง. นะคะ ตั้งใจเขียนมากๆเลยะ