ยาใจเล่นดินกับน้องชาย
กิจกรรม เล่นอิสละ กลางเเจ้ง
ยาใจเล่นดินกับน้องชาย ยาใจเล่นดิน เล่นทราย โดยตักดินใส่รถด้ำ ของเล่น