พี่โฟกัสช่วยพ่อกับแม่เก็บลำใยขาย
กิจกรรมงานเกษตร
วันนี้ได้เรียนรู้กิจกรรมกิจรรมงานเกษตรและคณิตศาสตร์ในชึวิตประจำวันคือเรียนรู้วิธีเก็บลำใยขายโดย การนับจำนวนเป็นมัดลงตระกร้าและดูตาชั่งเพื่อดูน้ำหนักลำใย และนับตระกร้าและกระสอบลำใย ยังเป็นการเสริมสร้าง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกายและด้านสติปัญญาอีกด้วย