ทำบุญในเทศกาลตรุษจีนที่ศาลหลักเมือง
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ไปทำบุญในเทศกาลตรุษจีนที่ศาลหลักเมืองพระประแดงครับ
กิจกรรม : ทำบุญในเทศกาลตรุษจีนที่ศาลหลักเมือง
 
เป้าหมาย : เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายในสังคม
 
ผลที่ได้รับ 
  1. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
  2. ได้กราบสักการะศาลเหลักเมือง
  3. ได้แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่
  4. เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย
  5. มีความสุขและร่าเริงแจ่มใส

พัฒนาการด้านสังคม