ทิ้งขยะลงถัง
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
พรีมมี่ทิ้งขยะลงถังได้เรียบร้อยค่ะ
กิจกรรม : ทิ้งขยะลงถัง
 
เป้าหมาย : ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 
ผลที่ได้รับ 
  1. รู้จักทิ้งขยะลงถังได้ถูกที่
  2. เรียนรู้การรักษาความสะอาด
  3. รู้จักเก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อเล่นหรือใช้เสร็จ
  4. มีความรับผิดชอบ
  5. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่

พัฒนาการด้านสังคม


by Suchada on Feb 23, 2024

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง