บีซานทำขนมทาเนย​ ปังไมโล
ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการปั้น​ การใช้พิมพ์ตัดขนมปัง