พี่โฟกัสเก็บของเล่นใส่ตะกร้าค่ะ
กิจกรรมงานบ้าน
หลังจากเล่นต่อเลโก้เป็นรูปร่างต่างๆจนพอใจแล้ว พี่โฟกัสเก็บของเล่นใส่ตะกร้า จนเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้เข้าที่เดิมค่ะ