เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัส ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้ฝึกเขียนตามรอย ได้เรียนรู้ประโยคที่ใช้คำ ว่า  A ,AN นำหน้าคำนาม