พี่โฟกัสทำแปลงผักกับพ่อ
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
พี่โฟกัสช่วยพ่อทำแปลงผักโดยใช้คราดพรวนดินแล้วก็เอาหญ้าออก เพื่อจะปลูกผักบุ้ง ผักกาด ผักชี ผักคะน้า