นำทางบันทึก : ปฏิวัติ กับ รัฐประหาร
-
รัฐประหารคือการยึดอำนาจจากผู้บริหารการปกครองรัฐ ด้วยวิธีที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
เช่น..........เออ......อ่ะดูตามนี้แล้วกัน
 
ส่วนปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ก็คือต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่นั้นเอง!