พี่โฟกัสไปกินเจที่โรงเจ
กิจกรรมธรรมะ
วันนี้อยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจเดือนเก้า พี่โฟกัสไปกินเจที่โรงเจของสถานธรรมเอินเต๋อพรมจันทร์กับแม่