ตัวต่อกับตัวเลข
ต่อตัวต่อในแบบที่ต้องการในรูปเป็นตึกต่อตัวต่อในระดับความสูงต่างกัน​ และใส่เลขตามะดับ
ตัวกับตัวเลขนับจำนวนแต่ละชั้นและเรียงลำดับมากน้อย​ สูงต่ำ