ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว​ ตอกและงัด​ตะปู​
เรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัวผ่าน YouTube ช่อง Mahidol Kids Thai PBS Kids Altv​ Witpoko
ตอกและงัดตะปูการงัดตะปูด้วยค้อนเป็นตัวอย่างหนึ่งของเครื่องทุ่นแรงที่เรียกว่าคาน

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page