ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _เล่นโรลเลอร์​เบลด, บ้านลม
เพื่อร่างกายที่แข็งแรง รู้จักระมัดระวังอันตรายในสถานการณ์ต่างๆ มีความเข้าใจตนเองและรู้จักเคารพชื่นชมความสามารถของบุคคลอื่นมีน้ำใจช่วยเหลือฝึกให้คนอื่น
ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​เพื่อร่างกายที่แข็งแรง รู้จักระมัดระวังอันตรายในสถานการณ์ต่างๆ มีความเข้าใจตนเองและรู้จักเคารพชื่นชมความสามารถของบุคคลอื่นมีน้ำใจช่วยเหลือฝึกให้คนอื่น​

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page