ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ เล่นกลางแจ้ง
ปั่นจักรยาน​ แบดมินตัน​ เล่นร่วมกับเพื่อนในหมู่บ้าน การเล่นร่วมกันต้องเคารพกติกายอมรับเสียงข้างมากเคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยเช่นโหวตเสียงเพื่อเล่นในสิ่งที่อยากเล่นตามเสียงข้างมากก่อนแต่ก็ยังเล่นตามเสียงข้างน้อยในเวลาต่อมา
มีพัฒนาการด้านทักษะสัมพันธ์ทางสังคมรู้กฎกติกาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักอดทนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page