ผู้ช่วยงานครัว
เด็ดใบตำลึงที่เก็บมาจากในสวน
แบ่งเบางานของมี๊ได้บ้าง
ชอบช่วยเหลืองานครัวเล็กๆน้อยๆ ถือว่าเป็นการเล่นไปในตัว