งานบ้าน​ : จัดชั้นหนังสือ
เมื่ออ่านหนังสือแล้วเก็บไม่เป็นที่​ ทำให้หาหนังสือไม่เจอและทำให้หนังสือพังยับ​ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-รู้จักแยกประเภทหนังสือเป็นหมวดหมู่
สิ่งที่ชื่นชม
-อะลีอาสาที่จะจัดระบบหนังสือให้เป็นระเบียบเองเพื่อง่ายแก่การหยิบ