ทักษะศาสนา สังคม วัฒนธรรม และงานสาธารณะ : ไปทำสังฆทานที่วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
ริตาเลือกเตรียมของที่คิดว่าจำเป็นในช่วงโควิด พวกแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
นอกเหนือจากรายการของที่จำเป็น แม่ได้สอนให้รู้จักปัจจัย 4 ของอุปโภค-บริโภคที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
 
เมื่อเสร็จเรื่องสังฆทาน ก็ไปกราบหลวงพ่อโตในอุโบสภแก้ว หลวงพ่อโตเป็นพระประธานประจำวัดสังฆทาน และไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อสนอง อดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน
 
ได้โอกาสสอนเรื่องความตาย ความดีที่คงทนและคงอยู่ ในขณะที่ร่างกายเมื่อตายแล้วก็สลายกลายเป็นดินดังเดิม