230119_สีมาจากไหน
การทดลองวิทยาศาสตร์​
ก่อนอื่นเลย คุณแม่เตรียมไว้ให้เพื่อจะ surprise เด็กๆ ว่าเวลาบีบน้ำลงในผงขาวแล้วสีจะปรากฏ​ แล้วผงขาวก็จะเป็นฟอง
 
แท้จริงแล้วเป็นปฏิกิริยา​ในการผสมกันของน้ำส้มสายชูและ baking soda ส่วนสีผสมอาหารแอบอยู่ใต้ baking soda
 
ฉันชอบที่ได้ทำการทดลองวิทยา​ศาสตร์​ทุกครั้ง