ขี่จักรยานตามทางโค้งที่วาดให้
เป็นการฝึกการทรงตัวและฝึกการควบคุมจักรยาน
เป็นการฝึกการทรงตัวและฝึกการควบคุมจักรยาน