ช่วยลูก (และตัวเอง) เรียนรู้เรื่องอารมณ์
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ต่อเนื่องจาก blog ที่แล้ว เรื่อง ทำไมเราจึงโกรธเวลาลูกล้ม 

คือช่วงนี้ลูกเริ่มโต เริ่มมีปัญหาด้านอารมณ์กับเพื่อน โกรธกันบ้าง ถูกแกล้ง ไม่พอใจบ้าง บางทีเราก็แนะนำไม่ถูก เราก็มีวิธีคิดแบบผู้ใหญ่ของเรา บางทีก็เผลอบอกแต่ว่า ก็ให้ทำเฉย ๆ ไม่ต้องใส่ใจเวลาถูกแกล้ง ซึ่งลูกก็ทำไม่ได้ ลูกก็บอกพยายามแล้ว  ก็จริงของลูกคือถ้าทำเฉยได้ปัญหามันก็ไม่เกิดตั้งแต่ต้น คำแนะนำของเรามันก็เลยใช้ไม่ได้ เลยต้องหาความรู้เพิ่ม 
 
 
 
พอดีไปเจอคลิบนี้เลยเอาไปเปิดฟังด้วยกันบนรถ เป็นคำแนะนำที่ดีและลูกสนใจและทำให้เข้าใจอารมณ์มากขึ้น ทำให้เค้าสบายใจขึ้น ช่วยให้เขาเข้าใจที่ไปที่มา ความเป็นไปเป็นมาของอารมณ์ตัวเอง อารมณ์เพื่อนและสภานการณ์ที่เกิดขึ้น คลิบนั้นคือ
 

 
ผมว่าความยาวพอดี ๆ ดี เนื้อหาหลัก ๆ คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นคือสัณญาณหรือข้อความที่บอกให้คุณทำอะไรสักอย่าง ต้องเปลี่ยนแปลง หรือสื่อสารกับคนรอบข้างให้รับรู้มาตรฐาน หรือความคาดหวังของคุณ หรือลดมาตรฐานของตัวเอง เปลี่ยนการการรับรู้หรือมุมมองต่อสถานการณ์ของคุณเอง พูดอีกอย่างก็คือการตีความเหตุกรณ์ที่เกิดขึ้นในมุมที่ต่างไป
 
ก่อนหน้าจะเจอคลิบนี้ผมก็นึกถึงหนังสือทางพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับ ตามดูอารมณ์หรือจิตใจของตัวเอง หรือ เรื่องปฏิจจสมุปบาท เช่น ดูจิตหนึ่งพรรษา  กับ สู่ชีวิตอันอุดม..โดย..ติชนัทฮันห์ 
 
คือผมอ่านไม่กี่เล่ม เลยแนะนำได้แต่เล่มที่เคยอ่าน อาจจะมีดีกว่านี้ชวนให้ comment ไว้ด้านล่างได้ครับ 
 
แต่ปัญหาก็คือ มันไม่รู้จะเอามาแนะนำลูกอย่างไร ด้วยที่ว่าเราก็คงไม่ได้เข้าใจลึกซึ้ง และก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่า ถ้าจะจัดการเรื่องอารณ์ จิตใจได้ดีขึ้น เราก็ต้องหาเวลาไปปลีกวิเวก เข้าคอร์ส วิปัสนา นั่งสมาธิอะไรก็ว่าไป แต่เอาเข้าจริง ๆ ในชีวิตจริงมันก็มีข้อจำกัดไปไม่ได้ ยิ่งลูกเล็ก ๆ นี่ก็ลำบาก 
 
พอมาฟังคลิบ ที่เป็นมุมมองจากตะวันตก มันทำให้เห็นว่า มันเอาไปใช้ได้จริงง่ายกว่า เข้าใจง่ายกว่า แต่ถ้าจะให้ลึกซึ้งเป็นวิชาการก็ไปอ่านทางพุทธ ก็ลึก แต่ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจหน่อย
 
แต่รวม ๆ ทั้ง 2 แบบก็เสริมกันดี ด้านหนึ่งเหมือนเป็นทฤษฎี อีกด้านเหมือนเป็นแนวปฎิบัติ ซึ่งก็ช่วยให้เรา ใส่ใจ นึกถึง หันกลับมารู้ตัวเรื่องอารมณ์ได้มากขึ้น เลยเอามาแนะนำกันครับ