คัดแยกเศษหิน เปลือกข้าว เมล็ดข้าวไม่สวยออกจากข้าว
วันนี้หนูช่วยตาเก็บเมล็ดข้าวที่ไม่สวย  เศษหิน เศษเปลือกข้าวออกจากข้าวเพื่อที่จะนำข้าวที่เมล็ดสวยๆไปหุงกินต่อไปค่ะ