ไอรอนแมน
วันนี้ขึ้นโครงไอรอนแมนเอง
อยู่บ้านยูนังวันนี้  ขนอุปกรณ์ จัดอุปกรณ์เองเหมือนเดิม วันนี้ได้เห็นพัฒนาการขึ้นโครงเอง เพื่อทำหน้ากากไอรอนแมน รอบแรกทำเสร็จยังไม่พอใจ เลยทำใหม่อีกรอบ