ฉายคุยและเล่นกับเพื่อนชาวต่างชาติออนไลน์
สถานการณ์โควิดทำให้ออกไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆ ไม่ได้ น้องฉายก็เลยเล่นกับเพื่อนชาวต่างชาติออนไลน์ซะเลย
 

การเรียนรู้

  • การคบเพื่อน
  • การแชทเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ฟังก์ชันพิมพ์ด้วยเสียงของ Google
  • การใช้เทคโนโลยี
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • วัฒนธรรมสังคมออนไลน์
  • วัฒนธรรมต่างชาติ

 

กลุ่มประสบการณ์

 

#ปลูกนิสัย - รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

#การสื่อสาร - การสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ด้วยเสียง การอ่านภาษาอังกฤษธรรมชาติ

#วิทยาการ - การใช้เทคโนโลยีแท็บเล็ตเพื่อการสื่อสารและบันเทิง

#โลกกว้าง - การอยู่ในชุมชนออนไลน์สำหรับเด็ก