น้องฉายทำแอนิเมชั่น The Pyramid Ep.2
การผจญภัญของเดฟกับบ๊อบดำเนินต่อไป เรื่องราวจะเป็นอย่างไร โปรดรับชม เขียนบท กำกับ พากย์ ทำแอนิเมชั่นโดยน้องฉาย ตัดต่อ รองผู้กำกับ พากย์โดยคุณพ่อ
 
 
 

การเรียนรู้

  • การแต่งเรื่องราว
  • การทำแอนิเมชั่น
  • การกำกับ
  • ศิลปะดิจิตอล
  • สมาธิในการทำงาน
  • การนำเสนอ

 

กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - การทำงานโดยใช้สมาธิและความคิดสร้างสรรค์

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ

#วิทยาการ - เทคโนโลยีศิลปะดิจิตอล

#โลกกว้าง - การสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อความบันเทิงและสังคม