อริยะมารวมกลุ่มปั่นจักรยานกับเพื่อนๆ
กิจกรรมออกกำลังกาย
วันนี้ยาใจมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆปั่นจักรยานเพื่อออกำลังกายกัน