ตากผ้างานผม
ตากผ้ากันครับ
วันนี้เพิ่มการใช้ไม้แขวน ก็ได้ภาพดังนี้เนอะ 5555